FAQ

Wynik testu przesiewowego: NEGATYWNY- Jak zinterpretować wynik?

Taki wynik świadczy z bardzo dużą pewnością o braku aktywnego wirusa w Państwa organizmie. Być może nawet przeszli Państwo infekcję bez- lub skąpoobjawowo.

Proszę jednak zwrócić uwagę na stan zdrowia. Nie ma testów 100% pewnych. Ani takich które przewidzą co może wydarzyć się za kilka- kilkanaście dni.

W razie pojawienia się niepokojących objawów proszę o kontakt ze swoim lekarzem POZ.

Wynik testu przesiewowego: POZYTYWNY- Jak zinterpretować wynik?

Daje to bardzo duże prawdopodobieństwo aktywnego procesu zakaźnego, który rozwinął się w ciągu ostatnich dni.

Ten test nie jest jeszcze wpisany do rozporządzenia, więc nie jest powiadamiana automatycznie stacja San-Epid. Tym niemniej apelujemy o roztropność.

Prosimy o samoizolację od najbliższych, pozostanie w domu przez okres 10 dni, a przede wszystkim unikanie zbiorowisk ludzi, środków transportu publicznego, itp. W razie pojawienia się niepokojących objawów kontakt ze swoim lekarzem POZ.

Wynik testu przesiewowego: NIEROZSTRZYGAJĄCY- Jak zinterpretować wynik?

Zapewne mamy do czynienia z niewielką ilością wirusa, która występuje albo na wczesnym początku infekcji, albo podczas jej wygasania. 

W trosce i odpowiedzialności za Wasze zdrowie prosimy o samoizolację i dodatkowo zaprosimy Was wtedy na powtórzenie testu (nieodpłatnie) po 48 lub pewniej po 72 godzinach. W zależności od wyniku będziemy wtedy pewni fazy zakażenia.

Nie musicie się Państwo powtórnie rejestrować, proszę przybyć na punkt z numerem wyniku i ewentualnie chwilę poczekać.

Ten test nie jest jeszcze wpisany do rozporządzenia, więc nie jest powiadamiana automatycznie stacja San-Epid. Tym niemniej apelujemy o roztropność.

Prosimy o samoizolację od najbliższych, pozostanie w domu przez okres 10 dni, (przynajmniej do kolejnego testu) a przede wszystkim unikanie zbiorowisk ludzi, środków transportu publicznego, itp. W razie pojawienia się niepokojących objawów kontakt ze swoim lekarzem POZ.

RT-PCR czy SensDx który test jest lepszy?

Pytanie dla kogo i co chcemy zbadać. Czy potwierdzamy diagnozę u osoby z objawami, czy chcemy odsiać ludzi stanowiących zagrożenie epidemiologiczne dla innych. Poniżej przytoczona ogólna charakterystyka obydwu rodzajów.

Co wykrywamy testem diagnostycznym RT-PCR?

Tą metodą (zwaną inaczej testem molekularnym) wykrywamy obecność materiału genetycznego zawartego w nici RNA wirusa. Ze względu na swoją czułość wykrywamy nawet bardzo niewielkie nagromadzenie wirusowego RNA z bardzo wysoką czułością (laboratoryjnie około 100%). Stąd wynikają także ograniczenia. Nie wykrywamy bowiem cząsteczek mnożącego się wirusa. Jego materiał genetyczny zostaje częściowo wbudowywany w komórki naszego układu oddechowego podczas choroby i stopniowo wraz z nimi się uwalnia w cyklu ich regeneracji. Stąd dodatnia reakcja wcale nie musi oznaczać aktywnego zakażenia! Dodatni wynik może utrzymywać się choćby do 3 tygodni lub dłużej, wtedy gdy pacjent jest ozdrowieńcem i już nie zaraża. Czyli świetna metoda do potwierdzenia pacjentów objawowych, zbyt czuła do przesiewu aktywnie zarażających.

Co wykrywamy testem przesiewowym SARS CoV-2 SensDx?

Jest to tak zwany test antygenowy najnowszej generacji. Wykrywa metodą wiązań molekularnych obecność swoistego i niemutującego białka, charakterystycznego jedynie dla wirusa SARS-CoV-2 w reakcji spektroskopii immunoelektrochemicznej. Ważne że białko strukturalne jest istotnym elementem występującym jedynie w namnażających się wirusach, w fazie zakaźnej infekcji. Jeżeli wirus przestaje być aktywny, to przede wszystkim dlatego że traci białko które służy do jego namnażania. Czyli przy zmniejszonej czułości w stosunku do badania RT-PCR wykazujemy większą czułość w wykrywaniu pacjentów zakażających.

Czy można porównywać wynik badania testu przesiewowego oraz diagnostycznego, czy
te wyniki mogą się różnić?

Jak zostało napisane – test RT-PCR wykrywa materiał genetyczny wirusowego RNA a test SensDx białko namnażającego się aktywnie wirusa. Czyli test przesiewowy z większym prawdopodobieństwem może pokazać czy jesteśmy zakaźni dla innych. Dodatnia reakcja RT-PCR będzie zapewne utrzymywać się jeszcze długo po fazie zakaźnej.

Jaka jest charakterystyka testów przesiewowych?

Rejestracja testu SARS CoV-2 SensDx wykazała czułość 90%, swoistość 96,7% względem metody referencyjnej jaką było RT-PCR

Czy dodatni wynik testu RT-PCR jest automatycznie zgłaszany do stacji San-Epid?

Tak, wszystkie laboratoria genetycznie pracujące w sieci ministerialnej zobligowane są do tego aktem prawnym, łącznie z przekazaniem danych osobowych pacjentów. Przyznanie izolacji oraz kwarantanny dla osób najbliższych i z kontaktu jest w gestii stacji san-epid, która kontaktuje się telefonicznie z pacjentem. Zazwyczaj trzeba poczekać kilka dni.

Czy dodatni wynik testu przesiewowego SensDx jest zgłaszany do stacji San-Epid?

Nie, gdyż na chwilę obecną testy antygenowe nie są wpisane do rozporządzenia. W razie dodatniego wyniku zalecamy samoizolację od najbliższych, pozostanie w domu przez okres 10 dni, a przede wszystkim unikanie zbiorowisk ludzi, środków transportu publicznego, itp. W razie pojawienia się niepokojących objawów lub konieczności odsunięcia od pracy kontakt ze swoim lekarzem POZ.

Czy dwa koleje testy mogą się różnić?

Poza sterylnym laboratorium nie można wykluczyć odmienności nawet kolejnych testów wykonywanych tą samą metodą przez tą samą osobę. Składają się na to obecności substancji zakłócających na śluzówkach, np. tłuszcz, guma do żucia, pasta do zębów, niektóre pokarmy jak kawa, palenie papierosów. Dalej jest sposób pobrania, bardziej lub mniej miarodajny, a wiemy że nie jest przyjemny dla pacjenta. Kolejne czynniki to przechowywanie i dostarczanie do laboratorium czy obsługa w samym laboratorium. To wszystko daje nam dopiero wynik rzeczywistej czułości i swoistości danego testu.

Czy w kolejnych dniach można uzyskać różne wyniki?

Oczywiście wszystko zależy od rozwoju infekcji. Jeżeli przyjmuje się że od skutecznego zakażenia musi minąć 5-7 dni to znaczy że przez ten okres jeszcze niczego nie wykryjemy. Dopiero gdy pojawia się wirus na nabłonku naszych dróg oddechowych, zazwyczaj podczas pierwszych objawów chorobowych (ale często jeszcze przed nimi!) wtedy dopiero możemy potwierdzić zakażenie. W postaci bezobjawowej trwa ono około tygodnia, po tym aktywnych cząsteczek wirusa nie powinno się wykryć. U pacjentów objawowych okres ten wydłuży się czasem do 20 dni. Stąd – zależy kiedy przeprowadzimy test – nawet jeden dzień może mieć kolosalne znaczenie.

Nie otrzymałem wyniku testu RT-PCR.

W sprawie wyników testów genetycznych proszę kontaktować się bezpośrednio z laboratorium Cellgen – tel. 71 757 52 56
strona wyników: https://wyniki.cellgen.pl/patients/login/

Chciałbym otrzymać wynik testu RT-PCR w języku angielskim.

Przy pobraniu w mobilnym punkcie diagnostycznym proszę zgłosić to osobie rejestrującej dane.
Zostanie zaznaczone to na skierowaniu do laboratorium.

Czy takie zaświadczenie jest dodatkowo płatne?

Nie. Laboratorium genetyczne Cellgen nie pobiera dodatkowej opłaty za tego typu zaświadczenia

Nie otrzymałem wyniku testu SensDX.

Najprawdopodobniej wystąpił jakiś błąd, lub podany mail był nieprawidłowy. W tym celu proszę skontaktować się elektronicznie kontakt@testprzesiewowy.pl

Czy mogę otrzymać wydrukowany wynik testu SensDx?

Tak, jest to w uzasadnionych przypadkach możliwe bezpośrednio na punkcie. Procedura testowa trwa około 15 minut. Można poczekać, ale nie preferujemy tego sposobu ze względu na pojemność parkingu i zadania personelu.
Wynik powinien po tym czasie przyjść automatycznie na podanego maila wraz z komentarzem.

Czy rejestracja odbywa się jedynie poprzez stronę www.testprzesiewowy.pl ?

Tak, aby zminimalizować czas jaki spędzą Państwo na punkcie prosimy o dokładne uzupełnienie wszystkich koniecznych danych. Na punkcie zostaną one tylko zweryfikowane, zostanie wydrukowana deklaracja ze stosownymi zgodami, które będziecie Państwo musieli podpisać. Są to te same zgody, z którymi zapoznaliście się Państwo podczas rejestracji.

Jaki typ płatności jest akceptowany?

Realizujemy z wielu względów jedynie płatności kartami elektronicznymi. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest przelew na konto.

Czy można otrzymać fakturę?

Tak, po sprawdzeniu danych zostanie ona wydrukowana na punkcie.

Czy można otrzymać fakturę zbiorową na firmę?

Tak, przy płatnościach za kilka testów możliwym jest otrzymanie faktury zbiorowej. Fakt ten proszę zgłosić na punkcie i pozostawić dane. Faktura zostanie wystawiona i przesłana przez dział księgowości do Państwa firmy.

Kto jest administratorem danych osobowych i właścicielem zgód ?

Centrum Medyczne Sonokard we Wrocławiu ,ul. Królewiecka 161.