Polityka prywatności testprzesiewowy.pl

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 20 sierpnia 2020 r.
Użytkownicy, którzy do tej pory nie zapoznali się z aktualną wersją dokumentu, powinni uczynić to teraz.

Podsumowanie polityki prywatności

Kim jesteśmy

Testprzesiewowy.pl jest platformą, której właścicielem jest Sonokard sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Sonokard Centrum Medyczne świadczy usługi medyczne, głównie wysokospecjalistyczne.

Nasze najważniejsze zasady dotyczące prywatności

Sonokard sp. z o.o. założono w 2013 r. Firma od ponad 8 lat cieszy się zaufaniem Pacjentów.

Sonokard sp. z o.o. nigdy nie sprzedała danych osobowych ani nie udzieliła na nie licencji (np. imiona i nazwiska klientów, adresy e-mail, adresy zamieszkania) i nie zrobi tego w przyszłości. Firma Sonokard nigdy nie sprzedała danych genetycznych lub medycznych ani nie udzieliła na nie licencji i nigdy nie zrobi tego w przyszłości bez wyraźnej, świadomej zgody Pacjenta.

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie usunąć swoje dane z Sonokard sp. z o.o. Usunięcie to jest trwałe i nieodwołalne.

Jeśli w niniejszej polityce prywatności dojdzie do jakichkolwiek poważnych zmian, poinformujemy o tym e-mailem.

Jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników?

Gromadzimy informacje, które naszym zdaniem są niezbędne dla uzasadnionych interesów gospodarczych naszej firmy, aby świadczyć Usługę użytkownikom (zgodnie z definicją zawartą w naszych Warunkach), jak opisano poniżej:

Informacje udostępnione bezpośrednio przez użytkownika. Na przykład informacje, które wpisujesz, rejestrując się w Usłudze, komunikując się z pracownikami obsługi klienta, wypełniając kwestionariusz lub ankietę na naszej Witrynie itd.

Informacje, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych Usług. Zbieramy informacje o zachowaniu użytkownika za pomocą zautomatyzowanych środków technologii zbierania danych (np. pliki cookie), aby zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania Witryny i pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można korzystać z naszych Usług. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

 1. Aby świadczyć naszą Usługę.
 2. W celu komunikowania się z użytkownikiem w sprawie Usługi.
 3. Aby reklamować Usługę, z której można wypisać się w każdej chwili.
 4. W wewnętrznych celach biznesowych, aby ulepszać i rozwijać nowe raporty, narzędzia, produkty i usługi, aby prowadzić wewnętrzne analizy danych, analizować korzystanie z Witryny, aby ulepszać obsługę klienta lub oceniać nasze kampanie promocyjne.
 5. W celu badań wewnętrznych lub zewnętrznych, za zgodą użytkownika. Jeśli dobrowolnie zdecydujesz się na udział w naszym badaniu i zgodzisz się na warunki naszej Umowy świadomej zgody na badania.

Czy Sonokard przekaże dane osobowe Użytkownika stronom trzecim?

Przekazane przez użytkownika dane osobowe nie będą nigdy sprzedawane ani przekazywane na podstawie licencji. Nie będziemy nigdy sprzedawać ani licencjonować danych genetycznych ani danych medycznych żadnym stronom trzecim bez wyraźnej, świadomej zgody użytkownika. W żadnych okolicznościach nie sprzedamy ani nie udzielimy licencji na żadne dane firmom ubezpieczeniowym.

Nie przekażemy danych organom ścigania bez otrzymania nakazu sądowego lub prawomocnego wezwania do sądu w celu ustalenia danych genetycznych.

Nie przekażemy żadnych danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących, bardzo ograniczonych przypadków:

 1. naszym głównym usługodawcom (np. platformom płatniczym TPay, Przelewy 24 i PayPal) w ramach ochrony gwarantowanej przez odpowiednie umowy – w celu świadczenia naszej Usługi;
 2. kiedy będzie to od nas wymagane prawnie lub w celu ochrony naszych praw lub własności innych użytkowników;
 3. w celu egzekwowania naszego Regulaminu lub Polityki prywatności;
 4. w zakresie nabycia naszej działalności.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy techniczne, fizyczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieupoważnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem danych osobowych użytkowników, które są pod naszą kontrolą. Na przykład; okresowo poddajemy przeglądowi i ulepszaniu nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, w zależności od potrzeby, zlecamy okresowe testy penetracyjne, aby zbadać solidność bezpieczeństwa naszej Usługi, do danych osobowych dostęp ma tylko upoważniony personel i pracujemy wyłącznie z laboratoriami i stronami trzecimi, które spełniają nasze standardy bezpieczeństwa i zobowiązują się ich przestrzegać.

Zarządzanie prywatnością

Zapewniamy użytkownikom możliwość udostępniania informacji na wiele sposobów. Możesz wybrać, kiedy i komu udostępnisz swoje dane poza Usługą. Możesz w dowolnym momencie udzielić zgody na badania lub wycofać ją, zarządzać plikami cookie przy pomocy ustawień przeglądarki, poprosić o zniszczenie swoich próbek DNA oraz usunąć swoje konto i dane.

Pełna polityka prywatności

Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) zawiera informacje dotyczące rodzaju i zakresu danych osobowych, które gromadzimy oraz tego, dlaczego oraz w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe na potrzeby udostępnienia Ci dopasowanej do Twoich potrzeb, przyjaznej dla użytkownika Witryny. Polityka prywatności tłumaczy, w jaki sposób możemy uzyskiwać dostęp do danych osobowych, zarządzać sposobem ich ujawniania lub usuwać je.

Korzystając z Witryny i Usługi, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz zgadzasz się na przetwarzanie (w tym gromadzenie, wykorzystanie, ujawnienie, zatrzymanie lub usunięcie) swoich danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej Polityce prywatności. Niniejszą Politykę prywatności należy czytać razem z Regulaminem. Pojęcia pisane tu wielką literą, które nie zostały zdefiniowane, będą mieć znaczenie przypisane im w Regulaminie.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą Politykę prywatności, wydamy zaktualizowaną wersję niniejszej Polityki prywatności z aktualną historią wersji i powiadomimy użytkownika o tym e-mailem, o ile zmiany będą istotne. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę prywatności lub jakiekolwiek zawarte w niej zmiany i w konsekwencji chce, abyśmy zaprzestali użytkowania lub przechowywania jego danych zgodnie z uaktualnioną polityką, należy usunąć swoje konto lub skontaktować się z nami, pisząc na adres: privacy@testprzesiewowy.pl i prosząc, abyśmy my to zrobili.

Jakie dane osobowe są pobierane od użytkowników lub na ich temat?

Gromadzimy wyłącznie dane, które naszym zdaniem są niezbędne z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy, w tym celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi. Użytkownik decyduje o zakresie innych danych osobowych, które postanowi przekazać testprzesiewowy.pl.

Dane osobowe, o których podanie prosimy, które gromadzimy lub które przekazuje użytkownik, obejmują:

1) Imię nazwisko, dane kontaktowe oraz dane do płatności: Przy rejestracji w Usłudze, użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, rok urodzenia oraz państwo. Podanie roku urodzenia jest niezbędne, aby stwierdzić, czy użytkownik spełnia warunki Regulaminu dotyczące nieletnich i młodocianych użytkowników. W przypadku zakupu subskrypcji lub innego produktu, wymagane będzie podanie adresu pocztowego, numeru telefonu oraz danych do płatności, aby obsłużyć płatność i zrealizować usługę.

2) Informacje z rejestrów publicznych i historycznych: Digitalizujemy, licencjonujemy i zamawiamy rejestry z różnych źródeł, w tym z aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu, rejestrów spisu powszechnego, list imigracyjnych, gazet i innych rejestrów. Tego rodzaju rejestry mogą zawierać dane osobowe użytkownika.

3) Komentarze i opinie użytkownika: Jeśli publikujesz wiadomości lub komentarze na naszych blogach lub kontach na Facebooku, lub na naszych tablicach informacyjnych, możemy pozyskać te informacje.

4) Korzystanie z Usługi: Kiedy korzystasz z Usługi, możemy gromadzić informacje w oparciu o interakcje z naszą Witryną lub z urządzeń lub komputerów przy pomocy których uzyskałeś/-aś dostęp do Witryny, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas odwiedzania Witryny i pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób można korzystać z naszych Usług. Mogą one obejmować dane logowania do sieci, dane sekwencji stron (np. rodzaj komputera i przeglądarki użytkownika, adres strony, z której połączył się z Witryną), wyświetlenia stron i adresy IP.

5) Komunikacja: Będziemy gromadzić komunikację prowadzoną z innymi użytkownikami za pośrednictwem funkcji Usługi (np. skrzynka odbiorcza testprzesiewowy.pl), jak również informacje, które przekazujesz nam w ramach komunikacji z naszym zespołem obsługi klienta (np. zgłoszenia o wsparcie) lub innymi przedstawicielami firmy.

6) Odpowiedzi na badania ankietowe: Jeśli dobrowolnie uczestniczysz w jakichkolwiek Ankietach lub kwestionariuszach w ramach Usługi, będziemy gromadzić przekazywane informacje.

7) Informacje do Kwestionariusza zdrowotnego: Przed przekazaniem Raportów zdrowotnych DNA zbieramy określone, przekazane przez użytkownika informacje na temat historii jego zdrowia i zdrowia jego rodziny za pomocą kwestionariusza („Informacje do kwestionariusza zdrowotnego” i „Kwestionariusz zdrowotny”, odpowiednio). W USA jesteśmy zobligowani do gromadzenia tych informacji celem zachowania zgodności z przepisami zdrowotnymi. Poza USA nie jesteśmy do tego zobowiązani, ale gromadzimy te informacje dla zachowania spójności danych.

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?

1) W celu świadczenia usług: Przede wszystkim będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do realizacji celów, dla których przekazałeś nam swoje dane osobowe.

2) W celu kontaktowania się z użytkownikiem: Możemy kontaktować się z użytkownikiem w celu poinformowania o aktualizacjach lub dodatkach do Usługi lub aby uzyskać informację zwrotną na temat Usługi. Będziemy kontaktować się głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale możemy również kontaktować się telefonicznie, pocztą tradycyjną lub innym sposobem komunikacji odpowiednim dla danej sytuacji. Jeśli nie chcesz już otrzymywać takich wiadomości e-mail, możesz w dowolnym momencie z nich zrezygnować, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w wiadomości e-mail lub zmieniając swoje ustawienia poczty elektronicznej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości poprzez inne metody komunikacji, napisz do nas na adres privacy@testprzesiewowy.pl

3) W celu sprzedaży naszych usług: Rejestrując się w Usłudze zgadzasz się na stosowanie przez nas danych kontaktowych oraz informacji dotyczących korzystania z Usługi w celu oferowania uzupełniających produktów lub usług testprzesiewowy.pl. Tego rodzaju oferty promocyjne mogą być przekazywane pocztą elektroniczną, telefonicznie, w bezpośredniej korespondencji lub w wiadomościach tekstowych (SMS).

Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert marketingowych pocztą elektroniczną, możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając w link do rezygnacji z subskrypcji podany w e-mailu lub zmieniając swoje ustawienia poczty elektronicznej i komunikacji. Patrz sekcja ustawień poczty elektronicznej poniżej. Jeśli nie chcesz otrzymywać ofert marketingowych przez telefon, możesz to również zaznaczyć w ustawieniach poczty elektronicznej i komunikacji. Możesz nas również poprosić o niewysyłanie wiadomości, pisząc do nas na adres privacy@testprzesiewowy.pl lub poprosić o to w dowolnym momencie przy okazji rozmowy z jakimkolwiek przedstawicielem Sonokard Centrum medyczne.

Dane zbiorcze pozyskane od użytkownika i innych użytkowników za pośrednictwem Ankiet mogą być wykorzystywane w naszych materiałach marketingowych. Możemy prezentować tego rodzaju e-maile lub oferty promocyjne.

4) W celach związanych z działalnością gospodarczą firmy: Aby udoskonalić Usługę i opracować nowe produkty i usługi, możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu przeprowadzenia wewnętrznej analizy danych, sprawdzenia, w jaki sposób wykorzystywana jest Witryna, diagnozowania problemów i zabezpieczania Usługi, ustalenia tendencji korzystania z Witryny oraz skuteczności kampanii promocyjnych. Możemy na przykład sprawdzać, ile czasu odwiedzający spędzają na każdej stronie Witryny oraz w jaki sposób poruszają się po Witrynie. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu udoskonalenia Witryny.

Używamy adresu IP użytkowników, aby udostępniać im Witrynę, Usługę i diagnozować problemy z naszymi serwerami. Adres IP jest również wykorzystywany do gromadzenia danych demograficznych, takich jak lokalizacja geograficzna członków Usługi. Kiedy użytkownik odwiedza Usługę po raz pierwszy, wykorzystujemy adres IP, aby udostępnić Usługę w języku odpowiadającym regionowi geograficznemu.

5) W celu prowadzenia badań: Jeśli dobrowolnie zawrzesz Umowę o wyrażenie świadomej zgody na badania, możemy wykorzystać dane (takie jak informacje z Badań ankietowych, Wyniki badań oraz inne informacje) w celach badawczych określonych w Świadomej zgodzie. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją Świadomą zgodę za pośrednictwem Witryny. Tożsamość Użytkownika nie zostanie ujawniona w żadnej publikacji wyników badań.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych przetwarzanie danych osobowych musi być uzasadnione podaniem podstawy prawnej ich przetwarzania. W większości przypadków dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawy prawnej:

 • zgody Użytkownika;
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem (np. w celu realizacji płatności Użytkownika lub utworzenia jego konta);
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się przez firmę z obowiązku prawnego; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne z punktu widzenia uzasadnionych interesów handlowych firmy, z zastrzeżeniem interesów i podstawowych praw Użytkownika.

Ponadto przetwarzanie specjalnych kategorii danych jest dozwolone wyłącznie w przypadku zaistnienia istotnego wyłączenia. Specjalne kategorie danych obejmują informacje genetyczne przetwarzane przez nas w ramach świadczenia Usług z zakresu badań DNA oraz informacja o pochodzeniu etnicznym. W obu przypadkach specjalne kategorie danych są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, uniemożliwiając w ten sposób dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych.

Czy testprzesiewowy.pl przekaże moje dane osobowe stronom trzecim?

Przekazane przez użytkownika dane osobowe nie będą nigdy sprzedawane ani przekazywane na podstawie licencji. Nie będziemy nigdy sprzedawać ani licencjonować danych genetycznych ani danych medycznych żadnym stronom trzecim bez wyraźnej, świadomej zgody użytkownika. W żadnych okolicznościach nie sprzedamy ani nie udzielimy licencji na dane genetyczne lub medyczne użytkowników z Rosji, Norwegii lub Szwecji (nawet jeśli udzielą wyraźnej, świadomej zgody). W żadnych okolicznościach nie sprzedamy ani nie udzielimy licencji na żadne dane firmom ubezpieczeniowym. Tego rodzaju środki ochrony obejmują wszystkie informacje związane z DNA, w tym próbki DNA, Wyniki DNA, Raporty DNA, Raporty zdrowotne DNA itp.

Nie przekażemy danych organom ścigania bez otrzymania nakazu sądowego lub prawomocnego wezwania do sądu w celu ustalenia danych genetycznych.

testprzesiewowy.pl nie przekaże żadnych danych osobowych żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem następujących, ograniczonych przypadków:

1) W przypadku przejęcia testprzesiewowy.pl: w przypadku, jeśli testprzesiewowy.pl lub zasadniczo wszystkie aktywa lub udziały firmy zostaną przejęte, dane osobowe będą w sposób oczywisty jednym z przeniesionych aktywów. W takiej sytuacji dane użytkownika będą nadal podlegać zobowiązaniom podjętym w ramach wcześniej istniejącej Polityki prywatności, sprzed tego zdarzenia. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju sytuacja nie dotyczy wyłącznie testprzesiewowy.pl; ma ona zastosowanie w przypadku większości spółek.

2) W okolicznościach prawnych lub dotyczących prywatności: (a) jeśli będzie to wymagane przez prawo; (b) jeśli będzie to wymagane dla ochrony naszych praw, prywatności lub reputacji; (c) w celu egzekwowania naszego Regulaminu lub Polityki prywatności lub w celu zapobiegania oszustwom lub cyberprzestępstwom; lub (d) aby zezwolić nam na występowanie o dostępne środki naprawcze lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.

3) Naszym głównym usługodawcom: Korzystamy z usług kilku uznanych usługodawców zewnętrznych, zlecając im wykonywanie różnych zadań na podstawie odpowiednich umów. Na przykład, korzystamy z wiodących platform zewnętrznych, zlecając im przetwarzanie płatności otrzymywanych od użytkownika (głównie TPay, Przelewy 24.pl i PayPal), usługi przechowywania w chmurze (głównie Google Cloud), pomoc w marketingu i reklamie, analizę badań konsumenckich, zapobieganie oszustwom, bezpieczeństwo i przetwarzanie wniosków z obsługi klienta. W przypadku Usług z zakresu badań DNA korzystamy z usług firm zajmujących się wysyłką testów DNA , jak również specjalistycznych laboratoriów DNA, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przetwarzania, wyodrębniania i przechowywania próbek DNA. Tacy usługodawcy mają dostęp wyłącznie do minimalnych danych niezbędnych im do wykonania funkcji pomocniczych, ale nie mogą wykorzystywać ich w żadnych innych celach.

W przypadku podmiotów przetwarzających spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego staramy się zapewnić, aby stosowane były odpowiednie środki bezpieczeństwa danych osobowych wymagane obowiązującym prawem.

4) Do celów badawczych, jeśli użytkownik przekazał swoją Świadomą zgodę, dla wymienionych tu celów badawczych, dane użytkownika mogą być udostępniane naszym współpracownikom naukowym, zawsze z pominięciem informacji umożliwiających identyfikację, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail użytkownika itp.

Jak można usunąć dane użytkownika lub je nam zgłosić?

Usuwanie konta: Patrz instrukcje dotyczące usuwania konta . Spowoduje to nieodwracalne usunięcie nie tylko konta, ale i wprowadzonych danych osobowych.

Usuwanie Wyników DNA i Raportów DNA oraz Niszczenie próbek DNA: Wyniki DNA i Raporty DNA są kontrolowane przez użytkownika; może usunąć je w dowolnym momencie, korzystając z funkcji usuwania na stronie „Zarządzaj zestawami DNA” w Witrynie. Może również poprosić nasz dział obsługi klienta, aby zrobił to w jego imieniu. Na żądanie użytkownika firma w dowolnym momencie zniszczy próbkę DNA przekazaną przez użytkownika lub próbkę DNA użytkownika przekazaną Spółce przez inną osobę za jego zgodą. Aby poprosić o zniszczenie swojej próbki DNA, napisz do nas na adres privacy@testprzesiewowy.pl

Usuwanie informacji z Kwestionariusza zdrowotnego: użytkownik może usunąć swoje informacje z Kwestionariusza zdrowotnego, usuwając swoje konto lub kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, proszę skontaktować się z nami, przesyłając na adres e-mail privacy@testprzesiewowy.pl prośbę o pomoc przy usunięciu danych, które pragniesz usunąć; prośby takie zostaną spełnione niezwłocznie, chyba że pracownicy firmy uznają, że są one niezgodne z prawem.

Pliki cookies i dane nieosobowe

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne zautomatyzowane środki technologii gromadzenia danych, aby zapewnić lepsze wrażenia z odwiedzania witryny, np. aby uniknąć wyświetlania pewnych komunikatów więcej niż raz, zapamiętać dane logowania, aby użytkownik nie musiał wpisywać ich ponownie za każdym razem, gdy chce się zalogować, lub zapamiętać poprzednio wybrany język wyświetlania, aby nie musiał go ponownie wybierać za każdym razem, gdy odwiedza witrynę. Użytkownik może wyłączać lub usuwać pliki cookies ze swojego komputera, natomiast określone elementy naszej usługi mogą nie działać prawidłowo lub nie działać w ogóle, jeśli to zrobi. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies i podobnych zautomatyzowanych środków gromadzenia danych oraz sposobów zaznaczania opcji wyłączania lub usuwania plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies. Nasza Polityka plików cookies jest uznawana za część niniejszej Polityki prywatności i została do niej włączona. Niniejszą Politykę prywatności należy czytać w połączeniu z naszą Polityką plików cookies. Więcej informacji o plikach cookies, włącznie z tym, jak zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej, dostępnych jest na stronie www.allaboutcookies.org.

Inne dane nieosobowe

Kiedy użytkownik odwiedza Witrynę, możemy automatycznie gromadzić jego dane osobowe, takie jak nazwa strony, z której trafił na Witrynę firmy, rodzaj komputera, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, informacje o urządzeniu mobilnym (jeśli dotyczy) oraz o przeglądarce internetowej. Możemy również gromadzić nieosobowe informacje takie jak np. dane demograficzne np. region geograficzny użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane osobowe, które zostały zgromadzone w formie zbiorczej w sposób, który uniemożliwia ustalenie tożsamości użytkownika lub jakiegokolwiek użytkownika Witryny np. poprzez wykorzystanie danych osobowych do obliczenia, jaki procent użytkowników firmy pochodzi z konkretnego kraju lub do ustalenia ich płci. Ponieważ dane nieosobowe nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkownika, firma może wykorzystywać je w dowolnym celu. Ponadto firma zastrzega sobie prawo do ujawniania danych nieosobowych.
Niektóre przeglądarki i urządzenia umożliwiają ustawienie preferencji, aby nie być „śledzonym” online. Nie zmieniamy wrażeń w sieci w zależności od tego, czy taki sygnał jest emitowany.

Bezpieczeństwo i przekazywanie informacji

Kiedy użytkownik przekazuje nam dane osobowe, mogą być one przekazane do bezpiecznych centrów przetwarzania danych i w nich przechowywane. Centra przetwarzania danych mogą zapewniać inny stopień ochrony danych osobowych niż obowiązujący w kraju zamieszkania użytkownika. Przekazując nam dane osobowe lub genetyczne, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie i przetwarzanie takich informacji oraz ich przechowywanie w naszych centrach danych, zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się, aby próbki DNA były przechowywane w Polsce w sposób określony w Regulaminie.
testprzesiewowy.pl podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, że dane osobowe są przekazywane zgodnie z obowiązującym prawem i starannie kontrolowane, aby chronić prawo do prywatności i interesy użytkownika. Z tego względu dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do krajów, co do których potwierdzono, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony prawnej lub jeśli firma jest przekonana, że zawarto alternatywne ustalenia w celu ochrony prywatności użytkownika np. zawarto wewnątrzgrupowe umowy o przekazanie danych. Użytkownik ma prawo zażądać od firmy informacji na temat środków bezpieczeństwa stosowanych przez firmę.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podaje swoje dane osobowe na własne ryzyko.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli pobierze Wyniki swoich badań o testprzesiewowy.pl 1) spowoduje to utworzenie kopii, która nie będzie chroniona ustawieniami bezpieczeństwa i ochrony prywatności Sonokard sp. z o.o.; 2) Użytkownik pobiera i przechowuje Wyniki swoich badań po ich pobraniu na swoje własne ryzyko oraz 3) Testprzesiewowy.pl nie będzie mieć kontroli nad pobranymi Wynikami badań i nie będzie ponosić odpowiedzialności względem użytkownika ani strony trzeciej w związku z pobraniem i/lub przechowywaniem takich wyników.

Wdrażamy i utrzymujemy w rozsądnej mierze środki bezpieczeństwa odpowiednie do charakteru gromadzonych przez nas, wykorzystywanych, zachowywanych, przenoszonych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych. Mimo że zobowiązujemy się do opracowywania, wdrażania, utrzymywania, monitorowania i aktualizowania rozsądnego programu bezpieczeństwa informacji, żaden z tego rodzaju programów nie jest idealny; innymi słowy, nie można zasadnie oczekiwać wyeliminowania wszelkiego ryzyka. Może dojść do incydentów związanych z bezpieczeństwem danych i naruszeniami z powodu słabych punktów, przestępstw lub innych czynników, którym nie sposób zapobiec. Stosownie do powyższego, mimo że nasz program zapewnienia bezpieczeństwa w rozsądnej mierze jest zaprojektowany tak, by zarządzać ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa danych, a przez to pomóc w zapobieganiu incydentom i naruszeniom bezpieczeństwa danych, nie można zakładać, że wystąpienie jakiegokolwiek incydentu lub naruszenia wynika z niedopełnienia przez nas obowiązku wdrożenia i utrzymania bezpieczeństwa w rozsądnej mierze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufności swojego hasła do Usługi. Testprzesiewowy.pl zakazuje udostępniania hasła innym osobom. Testprzesiewowy.pl zakazuje użytkownikom posługiwania się tym samym hasłem, którego używają w Sonokard sp. z o.o. dla jakiejkolwiek innej usługi.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, poufności lub integralności danych osobowych użytkownika testprzesiewowy.pl będzie przestrzegać obowiązującego prawa, a w przypadkach, które uzna za właściwe lub w przypadkach wymaganych prawem, w jak najszybszym terminie i bez zbędnej zwłoki poinformuje użytkownika o naruszeniu bezpieczeństwa danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w stopniu, w jakim będzie to zgodne z wszelkimi środkami niezbędnymi do określenia zakresu naruszenia i przywrócenia integralności systemu danych.

Zatrzymywanie danych

Firma przechowywać będzie dane osobowe użytkownika wyłącznie przez okres potrzebny do spełnienia celu lub celów, w których zostały zgromadzone oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Zasadniczo oznacza to, że przechowujemy dane osobowe przez okres wymagany do świadczenia usług, za wyjątkiem przypadków, kiedy istnieją podstawy prawne do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku wygaśnięcia subskrypcji użytkownika możemy mieć prawnie uzasadniony interes, aby wykorzystywać dane kontaktowe Użytkownika w celach marketingowych). Zachowujemy również dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji nieukończonych zadań oraz dane osobowe, których potrzebujemy do wykonania swoich zgodnych z prawem praw i roszczeń, jak również niektóre dane osobowe, które musimy przechowywać przez okres określony obowiązującym prawem (w tym przypadku przetwarzanie przez nas takich danych osobowych jest ograniczone). Jeśli użytkownik wyraził Świadomą zgodę, firma może zachować dane przekazane na jej podstawie przez okres w jej ocenie niezbędny do wykonania prac badawczych określonych w Świadomej zgodzie.

Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia treści użytkownika przez użytkownika lub firmę, kopie poszczególnych informacji mogą być dalej widoczne w innych miejscach w zakresie, w jakim kopie takie zostały udostępnione innym osobom lub w inny sposób przekazane zgodnie z ustawieniami prywatności użytkownika lub zostały skopiowane lub zapisane przez innych użytkowników. Usunięte lub trwale usunięte dane mogą przez ograniczony okres czasu zostać zachowane w kopiach zapasowych dla wewnętrznych potrzeb firmy, ale nie będą one dostępne dla Użytkownika ani innych użytkowników.

Zatrzymywanie próbek DNA

Wszystkie próbki DNA są przechowywane w naszym laboratorium badawczym w Polsce. Firma może przechowywać próbki DNA, dopóki lub o ile nie będzie zmuszona zniszczyć próbki DNA lub jeśli próbka DNA nie będzie już nadawała się do przeprowadzenia badań; użytkownik może w dowolnym momencie zażądać zniszczenia swojej próbki DNA. W tym celu powinien skontaktować się z firmą na dane kontaktowe podane poniżej. Możemy przechowywać próbki DNA przez okres dziesięciu lat na potrzeby dodatkowych badań genetycznych, zawsze od warunkiem uzyskania wyraźnej, uprzedniej zgody na takie dodatkowe badania.

Zarządzanie ustawieniami prywatności

Użytkownik może zdecydować, w jaki sposób chce ujawniać swoje dane osobowe, zmieniając swoje ustawienia prywatności w następujących obszarach:

 1. Ustawienia poczty elektronicznej: użytkownik może zdecydować, które wiadomości marketingowe i innego rodzaju wiadomości e-mail możemy mu przesyłać.
  W stopce wszystkich wiadomości e-mail niedotyczących transakcji przesłanych przez testprzesiewowy.pl zamieszczone jest łącze, które przekierowuje bezpośrednio do strony z ustawieniami poczty elektronicznej, gdzie można wyłączyć subskrypcję konkretnego rodzaju wiadomości e-mail, których nie chcesz już otrzymywać, lub ponownie włączyć otrzymywanie niektórych wiadomości e-mail, które wcześniej zostały wyłączone. W stopce wiadomości dotyczących stron rodziny znajduje się łącze do strony z ustawieniami strony, na której można zrezygnować albo ponownie zapisać się na otrzymywanie wiadomości e-mail z przypomnieniami o wydarzeniach.
 2. Testprzesiewowy.pl zazwyczaj nie przesyła użytkownikom ofert handlowych swoich partnerów, podmiotów powiązanych i innych firm. W zakresie, w jakim testprzesiewowy.pl wysyła ofertę, dotyczy ona najprawdopodobniej portalu będącego własnością Sonokard Centrum Medyczne i  obsługiwanego przez Sonokard lub będącego częścią Usługi lub Grupy witryn Sonokard Centrum Medyczne.
 3. Ustawienia prywatności: użytkownik może zdecydować, które informacje na jego temat i które z jego danych osobowych będą widoczne dla innych osób. Patrz szczegółowe informacje na temat ustawień prywatności .

Prawa użytkownika

Użytkownik może zweryfikować swoje dane osobowe, zmieniając ustawienia swojego konta. Użytkownik ma również prawo zażądać od testprzesiewowy.pl sprostowania swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy, jeśli są one niedokładne lub wprowadzają w błąd. Firma Sonokard wprowadziła proces umożliwiający weryfikację czy osoba składająca wniosek jest klientem, na którego temat zebraliśmy dane. Możemy poprosić użytkownika o przekazanie danych umożliwiających identyfikację w celu porównania ich z danymi osobowymi, które już posiadamy. Możemy wymagać bardziej restrykcyjnego procesu weryfikacyjnego, w zależności od wrażliwości danych osobowych. Żądania sprostowania swoich danych osobowych będących w posiadaniu testprzesiewowy.pl należy przesyłać pisemnie pocztą elektroniczną na adres privacy@testprzesiewowy.pl

Prawa podmiotów danych

Użytkownicy testprzesiewowy.pl mieszkający w Unii Europejskiej (UE), na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Andorze, Argentynie, Australii, Kalifornii, Kanadzie, na Wyspach Owczych, Guernsey, Hongkongu, Izraelu, Isle of Man, Japonii, stanie Jersey, Meksyku, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, Szwajcarii, Urugwaju i innych jurysdykcjach posiadają określone prawa podmiotów danych. Prawa te mogą się różnić od siebie, ale mogą obejmować następujące prawa, podlegające określonym wyłączeniom: 1.1 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Z prawa tego można zwykle korzystać nieodpłatnie. Zastrzegamy sobie jednak prawo do pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej tam, gdzie jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. 1.2 Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes firmy (patrz część „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.3 Użytkownik ma prawo przenieść swoje dane osobowe, które są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika lub w celu realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a firmą (patrz część „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych” powyżej). 1.4 Użytkownik ma również prawo zażądać podania podstawy, na której jego dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Żądania realizacji swoich praw należy przesyłać do testprzesiewowy.pl pocztą elektroniczną na adres: privacy@testprzesiewowy.pl lub poprzez dział obsługi klienta. Testprzesiewowy.pl dołoży wszelkich zasadnych starań, aby przekazać użytkownikowi dane osobowe będące w jej posiadaniu oraz postara się udzielić odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe.

RODO (GDPR)

testprzesiewowy.pl podjęła kroki w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, w tym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dzieci

Usługa nie jest skierowana ani przeznaczona dla dzieci poniżej 13. roku życia, a testprzesiewowy.pl nie gromadzi świadomie danych osobowych umożliwiających ustalenie tożsamości dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli testprzesiewowy.pl dowie się, że dziecko poniżej 13. roku życia podało na Witrynie dane umożliwiające ustalenie tożsamości, podejmie zasadne starania, aby usunąć takie dane ze swoich rejestrów. Jeśli użytkownik podaje dane dziecka, użytkownik jako rodzic lub opiekun dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez firmę takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.